Ast - Üst İlişkileri

Ast - Üst İlişkileri

Eğitimde ast için amaç ast - üst ilişkilerindeki karşılıklı etkilemeleri belirlemek ve astın hem kendisinin hem de üstünün performansını geliştirmesine yardımcı olmaktır. Üst için amaç ise ast - üst ilişkilerinin olumlu seyri yöneticinin astlarıyla ilgili sorunlara yaklaşımı ile de yakından ilgilidir. Bu seminer, modern uygulamalar üzerinde durarak bu konuyla ilgili becerilerin geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 

Hizmet Detayı

 • Katılımcı sınırı yoktur


 • 2 Gün


 • Yüz Yüze


 • Online

 • İlginizi çekti mi ?

  Hemen Fiyat Teklifi Alın

  Ast - Üst İlişkileri

  Hizmet İçeriği

  İçeriğinde neler var ?

  Eğitimin üstlerle ilişkiler kapsamında:

  Üstlerle ilişkiler: Kendi performansınızı arttırın

  Üstünüzle ilişkiniz: Üstünüzün performansını arttırın

  Ast sorumluluk alanları

  Ast aksiyon planları

  Eğitimin astlarla ilişkiler kapsamında:

  Astların sorunlarını sezmek ve gereken ilgiyi göstermek

  Ast performans düşüklüğünün nedenleri ve performans düşüklüğü yaşayan astlarla ilgilenmek

  Motivasyon ve iş tatmininin iç ve dış özendiricileri


  Kazanımlar

  Bu hizmet ile hangi kazanımlara sahip olacağım ?

  Astlar kendi performanslarını nasıl geliştireceklerini bilir

  Astlar üstlerinin performanslarını nasıl geliştireceklerini bilir

  Üstler astlara gereken ilgiyi gereken düzeyde gösterebilir

  Üstler astların motivasyonunu ve iş tatminini arttırabilir