Sigmund Freud ve Psikanalitik Kuram

Sigmund Freud ve Psikanalitik Kuram

Eğitimde, Sigmund Freud’un kuramının bütüncül olarak açıklanması, Felsefe ve Antropoloji alanlarına yönelik katkılarının değerlendirilmesi.

Hizmet Detayı

 • Katılımcı sınırı yoktur


 • 2 Gün


 • Yüz Yüze


 • Online

 • İlginizi çekti mi ?

  Hemen Fiyat Teklifi Alın

  Sigmund Freud ve Psikanalitik Kuram

  Hizmet İçeriği

  İçeriğinde neler var ?

  Temel Kavramlar ve Teorik Öncüller: Arzu-Bilgi, Arzu-Kural ve Haz İlkesi-Gerçeklik İlkesi Karşıtlıkları

  Topografik Kuramın Temel Bileşenleri: Bilinçdışı, Bilinç-Öncesi, Bilinç, İd-Ego-Süper-Ego ve Libido

  Epistemoloji ve Dışsallık Sorunsalı: Savunma Mekanizmaları ve Psikopatoloji Gözlemleri

  Edilgenlik ve Yetiler Sorunsalı: Hipnoz, Serbest Çağrışım ve Psikanaliz

  Arzu ve Yükseltme Sorunsalı: İçgüdüler ve Kültür Dünyası

  Aktarım ve Kültürel Form Sorunsalı: Düşler ve Masallar

  Uygarlık Sorunsalı: Siyasal Arzu ve Sosyal Evrim


  Kazanımlar

  Bu hizmet ile hangi kazanımlara sahip olacağım ?

  Sigmund Freud’un psikanalitik kuramının temel bileşenlerini tanıyabilmek, bunlar arasındaki bağlantıları açık olarak ifade edebilmek ve kuramın Felsefe ve Antropoloji alanlarına yönelik katkılarını değerlendirebilmek.