İşyerinde Kabul ve Adanmışlık: Çalışanların Ruhsal İyilik Halleri, Etkileşim ve Performanslarının Geliştirilmesi

İşyerinde Kabul ve Adanmışlık: Çalışanların Ruhsal İyilik Halleri, Etkileşim ve Performanslarının Geliştirilmesi

Kabul ve Adanmışlık (Acceptance and Commitment; ACT) Bilişsel Davranışçı psikolojik ekolün üçüncü dalga günümüz terapi ekollerindendir.Çalışanların psikolojik sağlamlığını geliştirmek ve iş verimliliğini arttırmada ACT müdahaleleri sunmanın faydalarını destekleyen çok sayıda araştırma vardır.

Hizmet Detayı

 • 12 - 24 Kişi


 • 2 - 4 Saat


 • Yüz Yüze


 • Online

 • İlginizi çekti mi ?

  Hemen Fiyat Teklifi Alın

  İşyerinde Kabul ve Adanmışlık: Çalışanların Ruhsal İyilik Halleri, Etkileşim ve Performanslarının Geliştirilmesi

  Hizmet İçeriği

  İçeriğinde neler var ?

  Günümüz işyerlerinde çalışanlar bunalmış, bitkin hissedebilir, işlerinde ve kişisel yaşamlarında anlam duygusundan kopabilirler. Bu yakınmalar sadece kişiyi değil iş ortamı ve verimliliği de olumsuz etkilemektedir. İşyeri ortamlarında sunulan ACT programları, insanların günlük davranışlarındaki en önemli niteliklerin farkına varmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. ACT programları ayrıca; düşünce ve duygularla ustaca nasıl ilişki kurulacağını göstermektedir.


  Kazanımlar

  Bu hizmet ile hangi kazanımlara sahip olacağım ?

  Katılımcılar eğitim sonunda:

  Grup etkileşiminde yer alan davranış ve becerilerin geliştirilmesi,

  İşyeri ortamlarında kabul ve adanmışlık becerilerinin geliştirilmesi,

  Farkındalık (mindfulness) odaklı becerilerin ruhsal iyi oluş ve işyeri ortamında kullanılması,

  Düşüncelere kapılmama ve ayrışma becerilerinin geliştirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.