Kurumsal Kriz Danışmanlığı

Kurumsal Kriz Danışmanlığı

Yöneticilerin afet öncesi, afet esnası ve afet sonrası nasıl davranmaları konusunda önemli bir çerçeve sunmaktadır.

Hizmet Detayı

 • Yönetici ve Sorumlu Kadrolar


 • 1 Gün


 • 6 Saat


 • Yüz Yüze


 • Online

 • İlginizi çekti mi ?

  Hemen Fiyat Teklifi Alın

  Kurumsal Kriz Danışmanlığı

  Hizmet İçeriği

  İçeriğinde neler var ?

  Yönetici ve sorumlu kadroların afetle baş etme konusunda hizmet içi eğitimlerden geçirilmesi ve afete hazır hale getirilmesi; eğitim yöneticilerinin afet anında farklı bir bakış açısına sahip olması için afet esnasında ve sonrasında yapılacaklarda daha esnek olabilmeleri için yasal temellerin oluşturulması; afet ile ilgili hazırlıkların sık sık denetlenmesi ve afetlerle ilgili esnek planlamalar yapılması oldukça önemlidir. Kriz sürecini, kriz uyarılarının alınması ve hareketsizlik, kriz dönemi ve çözülme dönemi olarak sınıflamaktadır. Ayrıca kriz etmenlerini de çevresel ve örgütsel etmenler olarak ele almakta; Krizin yönetim süreci ise kriz sinyalinin alınması, krize hazırlık ve korunma , krizin denetim altına alınması , normal duruma geçiş , öğrenme ve değerlendirme aşamalarını içerir. Grant ve Mack (2004)de örgütlerin er ya da geç krizlerle yüz yüze gelebileceğinden bahsetmekte ve örgütün liderlerinin krizlerle ortaya çıkan yıkım ve belirsizliklere ve radikal değişmelere tepki vermek zorunda olduklarını vurgulamaktadır.

  Krizlerin önlenmesi bu noktada da önem taşımaktadır. Jimmerson ve diğerleri (2005) de krize hazırlık ve önlemede beş basamak önermektedir.

  Bunlar:
  1) Etki öncesi safhası,
  2) Etki safhası,
  3) Tepki safhası (Hemen kriz sonrası etki) 
  4) Etki sonrası safha (Krizden sonra bir haftaya kadar olan süre)
  5) İyileşme/yeniden yapılanma (aylar veya 1 yıl sonra)

  1. Etki öncesi safha: Bu safha krize hazırlanma ve planlama yapma evresidir. Krize hazırlanma kriz eğitimi, kriz alıştırmaları ve kriz planlanmasından oluşur. Kriz eğitimi özellikle genel yapı ve kriz prensiplerini anlama bakımından önemlidir. Alıştırmalar reaksiyonun, hazırlığın ve acil planlamaların güçlü ve zayıf yönlerini görmek açısından önemlidir. Kriz planlaması kriz eylem takımını oluşturma, destek sistemlerini ve kaynaklarını sağlama, iletişim sistemini oluşturma ve eylem araçlarını belirlemektir.
  2. Etki safhası: Bu safhada zarar ve tehlikelerden personeli korumaya yönelik acil önlemler alınır.
  3. Tepki safhası: Krizin etkilerini minimum düzeye indirgemek için güvenlik önlemleri alınır. Psikolojik ve tıbbi destek sağlanır. Psikolojik eğitim alma fırsatları ve riskleri belirleme işlemleri gerçekleşir. Yöneticilerin krizin önlenmesinde örgütleme görevi aldıkları için önemlidirler. Yöneticiler kriz eylem takımının yönetimiyle, yardıma ihtiyacı olanlarla yardım sağlayıcıları bir araya getirirler.
  4. Etki sonrası safha: Bu safha üçüncü safhanın devamı olarak görülür ve bu safhada yapılanlara devam edilir. Örneğin; psikiyatrik yardım almak isteyenlere bu yardımlar sağlanır. Bu safhada Yöneticilerin görevi süreçleri takip etmek ve yönetmektir.
  5. İyileşme ve yeniden yapılanma safhası: Bu safhada yapılanlar değerlendirilir. Yöneticilerin görevi süreçlerin değerlendirilmesini örgütlemek ve yönetmektir. ( Jimmerson , Brock ve Pletcher , 2005).


  Kazanımlar

  Bu hizmet ile hangi kazanımlara sahip olacağım ?

  Eğitim sonucunda kriz müdahale safhaları kavranır, taslak krize müdahale planı oluşturulur.