Liderlik ve Motivasyon

Liderlik ve Motivasyon

Eğitimde öncelikle yönetici ve lider arasındaki farklara değinecek sonrasında modern liderlik tarzları ve motivasyon kavramları hakkında detaylı bilgi verilecektir. Başarılı liderlerde olması gereken özelliklere değinilecek ve motivasyona dair genel bir çerçeve çizilecektir.

Hizmet Detayı

 • Liderler ve Yöneticiler


 • 1 Gün


 • 8


 • Yüz Yüze


 • Online

 • İlginizi çekti mi ?

  Hemen Fiyat Teklifi Alın

  Liderlik ve Motivasyon

  Hizmet İçeriği

  İçeriğinde neler var ?

  Lider ve liderlik kavramı

  Lider ve Yönetici

  Modern Liderlik Tarzları (Dönüşümcü, Karizmatik, Vizyoner, Çevik Lider vb.)

  Etkili Liderlerin Özellikleri

  Motivasyon Kavramı

  Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi

  Motivasyon Özendirici Araçlar

  Yöneticilerin Motivasyona Katkısı

  Kurumların Motivasyona Katkısı

  Motivasyon ve Liderlik

  Çalışan Motivasyonu


  Kazanımlar

  Bu hizmet ile hangi kazanımlara sahip olacağım ?

  Bu eğitim sonrasında katılımcılar, etkili ve başarılı liderlerde bulunması gereken özellikleri kavrayacaktır. Yönetici ve lider arasındaki farkı kavrayacaklardır. Bunun yanı sıra, motivasyon kavramı, motivasyon sağlamaya yönelik gerekli olan koşullara dair bilgiler edineceklerdir. Eğitimden sonra katılımcılara liderlik ve motivasyon konularına ilişkin iki uygulama yaptırılacaktır.